Μια Εταιρεία που καλύπτει τόσο την Κύπρο όσο και την Ελλάδα

Είμαστε ιδιωτικός όμιλος κατασκευών στην Κύπρο και την Ελλάδα. Η Multipro είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στην κατασκευή νεόδμητων έργων, στην ανακαίνιση και στην αναδιαμόρφωση υφιστάμενων ακινήτων. Άρχισε τις δραστηριότητές της τον Νοέμβριο του 2002 και έκτοτε εξελίχθηκε σε έναν πλήρη οργανισμό με 100 υπαλλήλους τεχνικό προσωπικό και 15 υπάλληλους γραφειακό προσωπικό.

Η εταιρεία εδρεύει στη Λευκωσία αλλά διατηρεί γραφείο στη Λεμεσό για καθαρά λειτουργικούς λόγους. Λειτουργεί και βρίσκεται σε πλήρη συντονισμό με την αδερφή εταιρεία Εστία Ε.Π.Ε Ελλάδος που ασχολείται με τον ίδιο ακριβώς τομέα.

Διαβάστε Περισσότερα

Πρόσφατα Ολοκληρωμένα Έργα

Τελευταία Νέα

Οι πελάτες μας